Poladyň bahasynyň üýtgemegi hakda

Bilşimiz ýaly poladyň bahasy geçmişde pese gaçýar, şonuň üçin haçan duruzyp bolar? Indi poladyň bahasy gök önümlerden arzan, eger bu ýagdaý dowam etse, ähli degişli pudak üçin kesel bolar. Hytaý hökümeti, öňki üýtgeşme derejesi, göterimleriň azalmagy, innowasiýa ýaly eksporta kömek etmek üçin eknomiki düzgünleri çykarýar; Polat eksportynda has gowy geljegimiz bolar diýip umyt edýäris.


Iş wagty: 14-2021-nji oktýabr