Habarlar

 • LME nickel price soars to 7-year high on Oct 20

  LME nikel bahasy 20-nji oktýabrda 7 ýyllyk ýokary derejä çykýar

  London metal bir Exchangeasynda (LME) nikeliň üç aýlyk gelejek bahasy düýn (20-nji oktýabr) ABŞ-nyň 913 dollar / tonna ýokarlandy, 20,963 dollar / tonna ýapyldy we iň ýokary girdeji 21,235 dollar / tonna boldy. Mundan başga-da, nyrhyň bahasy ABŞ-nyň 915,5 dollar / tonna ýokarlanyp, 21,046 ABŞ dollaryna ýetdi. Fu ...
  Koprak oka
 • US launches AD & CVD investigation on OCTG from 3 countries

  ABŞ 3 ýurtdan OCTG boýunça AD & CVD derňewini başlaýar

  Awstraliýada demir magdany öndüriji Rio Tinto we polat öndüriji BlueScope bilelikde Pilbara demir magdanyny ulanyp, pes uglerodly polat önümçiligini öwrenerler, şol sanda 2021-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda ABŞ-nyň Söwda ministrligi (USDOC) taşlama garşy (AD) ) nebit hasaplaýyş boýunça gözlegler ...
  Koprak oka
 • China’s power supply tightens as winter dawns

  Gyş pasly bilen Hytaýyň elektrik üpjünçiligi berkleşýär

  2021-nji ýylyň 27-nji aprelinde düşürilen howa suraty, Hytaýyň günorta-günbataryndaky 500 KW Jinshan elektrik podstansiýasynyň görnüşini görkezýär. (Foto: Sinhua) Kömüriň bahasynyň ýokary galmagy we islegiň ýokarlanmagy ýaly köp faktorlar sebäpli tutuş ýurt boýunça elektrik togunyň kesilmegi ...
  Koprak oka
 • Client from Mexico visit us

  Meksikadan gelen müşderi bize baryp görýär

  Meksikadan gelen müşderiler çeýe demir turba armaturlaryny barlamak üçin bize baryp görýärler, bu önüm içerki bazarda adatça ulanylýandygy sebäpli önümler bilen doýýarlar. Işewürlik ýygnagyny gutaranymyzdan soň, nahar iýýäris.
  Koprak oka
 • How about the fluctuation of steel price

  Poladyň bahasynyň üýtgemegi hakda

  Bilşimiz ýaly poladyň bahasy geçmişde pese gaçýar, şonuň üçin haçan duruzyp bolar? Indi poladyň bahasy gök önümlerden arzan, eger bu ýagdaý dowam etse, ähli degişli pudak üçin kesel bolar. Hytaý hökümeti eksporta kömek etmek üçin eknomiki düzgünleri çykarýar ...
  Koprak oka
 • Price keep rising recently

  Priceakynda bahalar ýokarlanýar

  Priceakynda bahalar ýokarlanýar Çap edilen: 2016-01-04 17:05:45 Tekstiň ululygy: 【BIG】 【Orta köp, geçen hepdeden ýokarlan, bu näme sebäp bolýar? Maý ...
  Koprak oka