GI burç çyzgysy çyzgylara görä düzüldi

Gysga düşündiriş:

Elektrik diňi üçin ulanylýar.


 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Ady:

  Galvanzied burç çyzygyny kesmek we burawlamak.

  Baha:

  23-nji sorag

  Ölçegi:

  50 * 50 * 4mm Tötänleýin uzynlyk

  Goşmaça işlemek:

  Kesmek, burawlamak, galvanizasiýa etmek

  Jikme-jik surat we gaplama:

  IMG_1329

  Arza:

  Burç polat adatça burç demir diýlip atlandyrylýar we onuň kesişmesi iki tarapy biri-birine dogry burç görnüşinde perpendikulýar bolan polatdan uzyn zolakdyr. Burç polat deň taraply burç polatdan we deň däl burçly polatdan bölünýär. Birmeňzeş uzynlygyň iki dik tarapy deň taraply burç polat, biri uzyn we bir gysga deň däl burç polat. Aýratynlyklary millimetr gapdal ini × gapdal ini × gapdal galyňlygy bilen aňladylýar. Burç poladyň esasy maksady: esasan ýokary woltly tok geçiriji diňler, polat köpriniň esasy şöhleleriniň iki gapdalyndaky çarçuwalar, gurluşyk meýdançalarynda diň kranlarynyň sütünleri we ussahanalarynyň sütünleri we şöhleleri ýaly çarçuwaly gurluşlary ýasamak üçin ulanylýar. . Baýramçylyklarda ýoluň gyrasyndaky gül küýzeli tekjeler, kondisioner we penjireleriň aşagyndaky gün tekjeleri ýaly kiçijik ýerler.

  IMG_1329

  RFQ:

  1-nji sorag: Öndürýärsiňizmi ýa-da Söwdagärmi?

  J: Ikimizem öndüriji we söwdagär

  2-nji sorag: Mysal hödürläp bilersiňizmi?

  J: Kiçijik nusgany mugt hödürläp bolýar, ýöne alyjy gyssagly tölegi tölemeli

  3-nji sorag: gaýtadan işlemek hyzmatyny hödürläp bilersiňizmi?

  J: Kesmek, burawlamak, reňklemek, galvanizasiýa we ş.m. hödürläp bileris ...

  4-nji sorag: Polatdan artykmaçlygyňyz näme?

  J: Çyzgylary ýa-da haýyşy satyn almak üçin polat gurluşyny akoridng düzüp bileris.

  5-nji sorag: Logistik hyzmatyňyz nähili?

  J: ippingük daşamakda baý tejribä eýe, durnukly we ýokary hilli gämi liniýasyny hödürläp biljek hünärmen logistik toparymyz bar.

   Aragatnaşyk ýoly:

  Öýjük / whatsapp / Wechat: +86 182 4897 6466

  Skype: roger12102086

  Facebook: roger@shhuaxinsteel.com

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler