ASTM A106 GR. A / B uglerod polat turbasy

Gysga düşündiriş:

Temperatureokary temperatura üznüksiz uglerod polat turbasy

ASTM A106 GR.A GR.B.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümiň beýany

Standart: ASME / ASTM A106
Baha: Gr.A, Gr.B.
Getirmegiň ýagdaýy: Gyzgyn togalanmak
Ölçeg aralygy: OD 70MM-610MM, galyňlygy 6MM-35MM
Çydamlylyk: ASME / ASTM A106 ýaly
Uzynlyk: Isleg boýunça
MTC: EN 10204 / 3.1

Önümçilik sergisi:

7f69e6f35bc1621a5b8289cfc8bb600
6333ca58391fce9c4ab37d3b37e7d33

 

Önümiň parametri

parameter

Üstünligi:

Çig mal ýokary hilli wada berýän Top önümçiliginden.

Takyk tehnologiýa takyk ululyga çydamlylygy tassyklaýar.

Netijeli satuw topary size dogry teklip berýär.

Satuwdan soň topar önüm kepilligini hödürleýär we goldaýar.

Hil barlagy:

02

Hyzmatymyz :

01

RFQ:

1-nji sorag: Öndürýärsiňizmi ýa-da Söwdagärmi?

J: Ikimizem öndüriji we söwdagär

2-nji sorag: Mysal hödürläp bilersiňizmi?

J: Kiçijik nusgany mugt hödürläp bolýar, ýöne alyjy gyssagly tölegi tölemeli

3-nji sorag: gaýtadan işlemek hyzmatyny hödürläp bilersiňizmi?

J: Kesmek, burawlamak, boýamak, palto we ş.m. hödürläp bileris ...

4-nji sorag: Polatdan artykmaçlygyňyz näme?

J: Çyzgylary ýa-da haýyşy satyn almak üçin polat gurluşyny akoridng düzüp bileris.

5-nji sorag: Logistik hyzmatyňyz nähili?

J: ippingük daşamakda baý tejribä eýe, durnukly we ýokary hilli gämi liniýasyny hödürläp biljek hünärmen logistik toparymyz bar.

Ammar:

Şanhaýda, Týanjinin şäherinde üç sany uly ammarymyz bar, bu alyjylara polat önümlerini wagtynda we amatly ýygnamagy aňsatlaşdyrýar. Bazarda bahalar gaty üýtgese, durnukly teklip berip bileris. Mundan başga-da, polat eksport etmek boýunça tejribämiz bar, şonuň üçin bizden satyn almagy has aňsatlaşdyrýan kesmek, ýüklemek, eltip bermek boýunça has meşhur.

Warehouse shown


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler